Veseta ūdeņi un Kalna dzirnavas dažādos laikos

 GPS: 56.7541695, 25.7865065 (starts)
 GPS: 56.7531990, 25.7879730 (Kalna dzirnavas)

2003.g. 21.aprīlis

2009.g. 10.aprīlis
2010.g. 2.aprīlis