2020.g. 30.maijs
Kroņvircavas muižas (Krons-Würzau) drupas ar Kavalieru namu, apbūvi un parku
 GPS: 56.557521, 23.773620
Lielvircavas muiža (Groß-Würzau)
 GPS: 56.521892, 23.757002
Lielplatones muiža (Groß-Platon, Schönwerder) ar apbūvi un parku
 GPS: 56.452181, 23.659388
Elejas muižas (Elley)(drupas), Tējas namiņš, apbūve un parks
 GPS: 56.423652, 23.700804
Bērvircavas muiža (Behrs-Wuerzau)
 GPS: 56.402559, 23.748780
Svitenes muiža (Schwitten)
 GPS: 56.377874, 23.932155