2020.g. 29.augusts
18. piena paku laivu regate 2020